Bước 1: Truy cập theo đường dẫn Link

Bước 2: Đăng ký tài khoản theo một trong các cách dưới đây:

Đăng ký tài khoản kiếm Bitcoin

Đăng ký tài khoản kiếm Bitcoin

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị Dashboard:

Dashboard Bitcoin

Dashboard Bitcoin

Bước 3: Truy cập menu “FREE BTC”, kích vào nút “ROLL”.

Roll Bitcoin

Giá trị bạn nhận được “Payout” tương ứng với giá trị bạn roll được “Lucky Number“.

Bạn có thể ROLL tối đa 7 lần free / ngày.

Chúc bạn ROLL được con số 10000.

Ngoài ra bạn có thể kiếm thêm các Coin khác trong này, nhưng tôi khuyến nghị bạn kiếm BTC & ETH bởi giá trị $ hiện tại đang cao so với các coin còn lại.

  • Để đăng ký và kiếm coin ETH, bạn đăng ký tại đây: Link
  • Bạn có thể Đăng ký và kiếm coin DOGE nhưng tôi thấy giá trị hiện thấp so với 2 loại coin trên, bạn đăng ký tại đây: Link

2 thoughts on “Hướng dẫn cách kiếm Bitcoin Free đơn giản, giá trị cao.

  1. I am currently writing a paper and a bug appeared in the paper. I found what I wanted from your article. Thank you very much. Your article gave me a lot of inspiration. But hope you can explain your point in more detail because I have some questions, thank you. 20bet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *