Nền tảng X (Twitter) thu thập dữ liệu gì của người dùng (P.1)

0
Thu thập dữ liệu từ người dùng Twitter (X)

Thu thập dữ liệu từ người dùng Twitter (X)

Trong số rất nhiều dữ liệu mà #X thu thập của chúng ta, thì mình thấy có 2 cái chúng ta nên quan tâm:

1. Thông tin nhật ký:  X có thể nhận được thông tin khi bạn xem nội dung hoặc tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của X, ngay cả khi bạn chưa tạo tài khoản hoặc đã đăng xuất, chẳng hạn như:

  • Địa chỉ IP và thông tin liên quan;
  • Loại trình duyệt và ngôn ngữ;
  • Hệ điều hành;
  • Trang web giới thiệu;
  • Lần truy cập; các trang đã truy cập; vị trí;
  • Nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn; thông tin thiết bị (bao gồm ID thiết bị và ứng dụng);
  • Cụm từ tìm kiếm và ID (bao gồm cả những cụm từ không được gửi dưới dạng truy vấn);
  • Quảng cáo được hiển thị cho bạn trên X; Số nhận dạng do X tạo; và số nhận dạng liên quan đến cookie. X cũng nhận được thông tin nhật ký khi bạn nhấp vào, xem hoặc tương tác với các liên kết trên các dịch vụ của X, kể cả khi bạn cài đặt một ứng dụng khác thông qua X.

2. Quảng cáo:  Khi bạn xem hoặc tương tác với quảng cáo mà X phân phát trên hoặc ngoài X, X có thể thu thập thông tin về các lượt xem hoặc tương tác đó (ví dụ: xem quảng cáo video hoặc video đầu video, nhấp vào quảng cáo, tương tác với các bài đăng lại hoặc trả lời quảng cáo).

Do vậy, khi các bạn tương tác chéo với nhau thì nên để ý đã xem Quảng cáo nào (không trùng lặp lại trên 1 hoặc nhiều người) để tránh việc bị băm IP của bạn….

#Ads#securityX #Bitcoin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *