Giới thiệu

Động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người là sự khao khát được thể hiện mình.

(John Dewey – Nhà triết học Mỹ)

– Làm việc một cách bền bỉ. Không nên làm kiệt sức rồi sau đó nghỉ ngơi.
– Làm việc bằng lòng nhiệt tình, chứ không phải với thái độ của kẻ chịu đọa đày.
– Làm việc một cách nhiệt tình. Hãy lấy cảm hứng làm việc; không ai muốn bắt tay vào làm với sự chán nản cả.
– Làm việc có mục đích. Luôn đặt cho mình câu hỏi: Mục tiêu của tôi ở đây là gì?
– Làm việc một cách siêng năng. Hãy chú ý đến các chi tiết, không nên cẩu thả.
– Làm việc một cách sáng suốt. Cùng làm với mọi người trong đội của mình và giúp họ làm việc hiệu quả hơn.
– Làm việc với những người chuyên nghiệp. Không nên lãng phí thời gian của bạn.
– Làm việc để hoàn thiện bản thân. Hãy tạo ra những tiến bộ dù là nhỏ.
– Kiên trì làm việc. Không được thiếu kiên nhẫn. Phải không ngừng nỗ lực.

Bạn ốm ư? Hãy làm việc!
Bạn mệt ư? Hãy làm việc!
Bạn thất vọng? Hãy làm việc!
Bạn bận ư? Hãy làm việc!
Bạn hoảng sợ? Hãy làm việc!
Bạn túng quẫn? Hãy làm việc!
Bạn đang mâu thuẫn với cấp trên của bạn? Hãy làm việc!
Vợ/chồng phản đối bạn? Hãy làm việc!
Xe của bạn bị hỏng? Hãy làm việc!